http://socialfocus.dk/uploads/images/topimage/top_billede_03.jpg

Unge med overskud til bolig, skole, arbejde og venner

Udsatte unge, jobsøgende og voksne i social psykiatrien, alle kan få mere overskud.
Uanset den unges situation, findes der drømme de kan nå og veje de kan gå.

Hos Social Focus giver vi unge ro og tid til  at finde hjem.
Føle sig hjemme  i deres livsmål. Hjem til deres familie og venner. Hjem i ny bolig og job. Vi gør unge selvstændige i det lokale miljø de kender.

Færre problemer og mere overskud

Med tæt kontakt til unge i deres urolige liv og med nye konkrete handlingsplaner oplever unge nyt overskud.
Vores sociale focus er at opbygge ny selvstændighed i de unges kendte fællesskaber.
Når de unge selv går i skole, kommer på arbejde og skaber nyt fritidsliv, giver det kommunen færre udgifter til dyre behandlinger og nye indtægter med mennesker der bidrager til lokalsamfundet.

Social Focus har i mere end 25 år bidraget til, at mere end 110 unge har fået et nyt selvstændigt liv med uddannelse, job og nærhed med deres venner og familie.

Socialpædagogisk støtte efter Serviceloven's § 52, 74 og 85

Referencer